Karácsonyi nyereményjáték az OMSZ csoport tagjainak

Részvételi feltételek

A nyereményjáték (továbbiakban: „Játék”) szervezője az iM3 kft., Kistejedi utca 515/8 (Malotejedská 515/8), Dunaszerdahely (Dunajská Streda), Irányítószám: 929 01, Szlovákia (továbbiakban, mint „Szervező”). A Játékkal összefüggő adatkezelést a Szervező látja el.

1. A játék leírása

A Szervező 2018. november 20-án 18:00-kor meghirdeti versenyét az Országos masszőr szakmai csoport (továbbiakban „Csoport“) facebook oldalán. A játékban kizárólag az Országos masszőr szakmai csoport tagjai vehetnek részt, akik kitöltik a kérdőívet, illetve már korábban vagy a játék folyamán kedvelték / "lájkolták" (azaz bejelölték a kedvenc oldaluknak a Tetszik gomb segítségével) a Fabulo.hu facebook oldalát. A Játék 2018. november 30-ig (péntek), 22:00-ig tart, eddig az időpontig várjuk vissza az elektronikusan kitöltött kérdőíveket. A Játékban mindenki csak egy e-mail címmel vehet részt.

2. Játékban való részvétel

A játékban résztvevőnek ki kell töltenie az elektronikus kérdőívet, helyesen válaszolnia a feltett kérdésekre, megadnia a nevét valamint e-mail címét és a Fabulo.hu facebook oldalán megnyomni a Tetszik gombot. Aki megfelel a fenti feltételeknek, bekerül a sorsolásba.

3. Sorsolás

A sorsolásra december 4-én (kedd) kerül sor a Szervező székhelyén. A nyertesek a megadott e-mail címen kapnak értesítést a nyereményeikről.

4. Díjak

Első díj: Fabulo GURU Oval Set – bordó masszázságy, második díj: Fabulo UNO Set – krém masszázságy, harmadik díj: Caldera Home Set lávakő melegítő kövekkel. További díjként a kérdőívet helyesen kitöltőknek egyszeri vásárlás alkalmával felhasználható 5%-os kupont küldünk. A kupon 2019. január 31-ig használható fel. A nyeremények kézbesítése e-mailben (kuponok) ill. futárszolgálat segítségével (masszázságyak, lávakő melegítő) történik, a szállítási költségeket a Szervező állja.

5. Adó- és egyéb fizetési kötelezettség

A nyerteseket az ajándékokkal kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség. A Játék utáni adófizetési és bevallási kötelezettségnek a Szervező tesz eleget.

6. A nyeremény átruházása

A nyeremény másra át nem ruházható.

7. Személyes adatok és adatvédelem

A Játék résztvevői személyesen és kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a megadott e-mail címen az iM3 s.r.o. (Kft), időről időre tájékoztassa aktuális híreiről, újdonságairól vagy akcióiról. Erről a hírlevélről az e-mail fogadója bármikor leiratkozhat. A Játék résztvevői jogosultak tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésének módjáról, továbbá bármikor kérhetik azok helyesbítését vagy törlését. Amennyiben a Játékban résztvevő adatai törlését kéri a verseny ideje alatt (2018. december 4-ig), úgy az egyben a Játékból való kilépésnek is minősül. A résztvevőknek a személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén jogukban áll bírósághoz fordulni.

8. Általános rendelkezések

8.1 A Játékban való részvétellel a Játékban résztvevők megerősítik, hogy maradéktalanul ismerik és kifejezetten elfogadják a jelen Játékszabályzatban foglalt rendelkezéseket. A Játék során megadott személyes adatok kezelését az iM3 kft., mint adatkezelő végzi. Az adatkezelés jogi alapja az érintett személyek önkéntes, kifejezett és személyes hozzájárulása a jelen játékszabályban meghatározott személyes adataik feldolgozásához és kezeléséhez a Játékban való részvétellel. A Játék résztvevői a játékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező nem vizsgálja, hogy a Játékosok a játék során megadott személyes adataikat jogszerűen adták-e meg. A személyes adatok kezelése és feldolgozása az alábbiakra terjed ki: Versenyző vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, továbbá a három nyertes esetén: szállítási cím, telefonszám.

8.2 A Szervező a Játék résztvevőinek egyidejű tájékoztatása mellett jogosult a Játékot megszüntetni vagy felfüggeszteni, vagy jelen Játékszabályzatot módosítani. Továbbá Szervező fenntartja a jogot a Játék törlésére vagy felfüggesztésére, az ajándékok átadásának részben vagy egészben történő megakadályozására, ha a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha valamely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve bármely módon rosszhiszeműen jár el, továbbá előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. A Szervező fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen Játékszabályzatot, illetve a Játék menetét kiegészítse vagy módosítsa. A Szervező jogosult a Játékot bármikor egyoldalúan leállítani/visszavonni/módosítani.

8.3 Amennyiben a Szervező okkal azt feltételezi, hogy bármely Játékos a jelen Játékszabályzat rendelkezéseit nem tartja tiszteletben vagy azoknak nem felel meg, illetve bármely Játékos részéről a Játék kapcsán visszaélés vagy a feltételek megszegésének gyanúja merül fel, vagy ha bármely Játékos a Játék lefolyását bármilyen módon manipulálja, illetve rosszhiszeműen jár el, a Szervező az érintett Játékost értesítés nélkül azonnali hatállyal kizárja a Játékból.

Az oldal sütiket (cookie) használ. A böngészéssel elfogadja használatukat.