SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME - VERSENYFELMÉRÉS

Hozzájárulás a személyes adatok feldolgozásához a felmérés és a masszázsfegyverért folyó verseny céljából.

Ön ezennel hozzájárulását adja az iM3 s.r.o., Malotejedská 515/8, 929 01 Dunajská Streda (a továbbiakban: "Adatkezelő") számára, hogy az Európai Parlament és a Tanács a 2016/679/EU számú, a természetes személyek és a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről, az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), szóló szabályzat szerint kezelje az alábbi személyes adatokat:

  • email cím

A fenti személyes adatokat a következő célból kezeljük:

  • kérdőív kiküldése a Fabulo megítélésének megismerésére és a vásárlási magatartás elemzésére
  • e-mail küldése 10%-os kuponnal a Fabulo.hu webáruházban történő vásárláshoz
  • részvétel a masszázspisztoly versenyében

Ezen személyes adatok feldolgozásához az Adatkezelő a következő Adatfeldolgozót használja:

LEVOSPHERE s.r.o. felmérés fejlesztő, Mlynské Nivy 58, Pozsony 821 05.

Személyes adatokat az EU-n kívül nem adunk át.

A feldolgozáshoz adott hozzájárulás bármikor visszavonható a kérdőívet tartalmazó e-mailben található megfelelő linkre kattintva.

Felhívjuk figyelmét, hogy a rendelet értelmében Önnek joga van:

  • a személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulását bármikor visszavonhatja, a visszavonás az e-mailek küldésének megszüntetését vonja maga után,
  • tájékoztatást kérni az Adatkezelőtől arról, hogy milyen személyes adatokat kezel,
  • hozzáférést kérni az Adatkezelőtől a kezelt személyes adataihoz, és másolatot kérni azokról,
  • kezelt személyes adatait frissíteni, helyesbíteni vagy kezelésük korlátozását kérni,
  • kérheti a cégtől az Ön személyes adatainak törlését, kivéve, ha olyan személyes adatról van szó, amelynek további kezelésére a vonatkozó jogszabályok szerint az Adatkezelő köteles vagy felhatalmazása van,
  • ha kétségei vannak a személyes adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban, forduljon az Adatkezelőhöz vagy a Személyes Adatvédelmi Hivatalhoz.